Znalostní báze: Zobrazení fotek při najetí na prvek a ve formuláři atributů

Jak připojit ke každému bodu obrázek tak, aby se zobrazil v mapě při najetí myší nad prvek, a ve formuláři atributů při dotazování na prvek?

předpokládáná verze QGIS 3.4

Nejdříve je nutné vytvořit pole (sloupec) v atributové tabulce (např FOTO). Pole musí mít datový typ text (s dostatečnou délkou). Do tohoto pole musíte zadat absolutní cestu k jednotlivým fotografiím.

Mezery v cestě k souboru

V cestě k souboru nedoporučujeme mít mezery. Pokud obsahuje mezery, obrázek se při použití mapových tipů (obecně HTML) nezobrazí. To se dá ošetřit kódováním mezer v atributu pomocí %20 (např. cesta/muj obrazek.jpg -> cesta/muj%20obrazek.jpg), nicméně takto zapsaná cesta nefunguje pro zobrazení obrázků ve fromuláři atributů. Pokud bychom tedy nemohli z nějakého důvodu přejmenovat adresáře nebo složky a požadovali bychom obě funkce museli bychom vytvořit 2 samostatné atributy, jeden s odkazy pro mapové tipy a jeden s odkazy pro formulář atributů.

Zobrazení v mapě při najetí myší nad prvek

Pro zobrazení informací při najetí nad prvek se využívá funkce mapových tipů (Show map tips). Jejich obsah se nastavuje ve vlastnostech vrstvy v záložce Zobrazit. Zde vložíme HTML kód který bude generovat obrázek, přičemž jeho cestu si bude brát z atributu FOTO.

<img src= [%'file://' || FOTO%] >

lze nastavit i pevná velikost obrázku např:

<img src= [%'file://' || FOTO%] width="200" height="200" >

nebo rotace:

<img src= [%'file://' || FOTO%] width="200" height="200" style="transform:rotate(90deg);">

Nyní stačí aktivovat funkci Show map tips (Zobrazit mapové tipy) v hlavní liště nástrojů. Po najetí se zobrazí obrázek. Časová prodleva mapových tipů lze nastavit v hlavním nastavení QGIS Nastavení --> Možnosti --> Mapové okno & Legenda.

Alt Text

Zobrazení ve formuláři v atributové tabulce nebo při použití funkce informace o prvku

V první řadě je nutné při identifikaci prvků, zaškrtnout v panelu identifikace možnost Automaticky otevřít formulář, to zajistí zobrazení formuláře při kliknutí na prvek. Pro zobrazení obrázku ve formuláři je nutné nastavit chování pole FOTO ve vlastnostech vrstvy v záložce Formulář atributů. V seznamu vybereme atribut FOTO a nastavíme typ widgetu Příloha a Integrated Document Viewer typ Obrázek.

Alt Text

Prohlédnout další QGIS články, nebo pokračovat v prohlížení dalších článků znalostní báze.