Znalostní báze: Zobrazení hodnot konkrétních atributů po kliknutí nebo najetí nad prvek

Zobrazení hodnot vybraných atributů po kliknutí nebo najetí nad prvek

předpokládáná verze QGIS 3.4

Zobrazení v mapě při najetí myší nad prvek

Pro zobrazení informací při najetí nad prvek se využívá funkce mapových tipů (Show map tips). Jejich obsah se nastavuje ve vlastnostech vrstvy v záložce Zobrazit. Zde lze vybrat buď hodnotu atributu (Zobrazit název), nebo napíšeme vlastní HTML kód. Vzorce a odkazování na atributy se do HTML kódu vkládá mezi hranaté závorky se znakem procent - [% "nazev_pole" %]. Můžeme také jednoduše vybrat atribut či zadat vzorec ve spodní části okna a stisknutím tlačítka Vložit přidat do HTML kódu.

V Případě že bychom chtěli zobrazit z atributové tabulky hodnoty atributů nazev a nutslau, zadáme do okna HTML Map tip:

[%  "nazev" || ' - ' || "nutslau"  %]

nebo pokud chceme hodnoty na samostatné řádky:

[%  "nazev" || ' \n ' || "nutslau"  %]

použití HTML s textem

<b>Název obce: </b>[%  "nazev" %]<br>
<b>NUTS/LAU: </b>[%  "nutslau" %]

Alt Text

Nyní stačí aktivovat funkci Show map tips (Zobrazit mapové tipy) v hlavní liště nástrojů. Po najetí se zobrazí obrázek. Časová prodleva mapových tipů lze nastavit v hlavním nastavení QGIS Nastavení --> Možnosti --> Mapové okno & Legenda.

Alt Text

Zobrazení ve formuláři v atributové tabulce nebo při použití funkce informace o prvku

V první řadě je nutné při identifikaci prvků, zaškrtnout v panelu identifikace možnost Automaticky otevřít formulář, to zajistí zobrazení formuláře při kliknutí na prvek. Zobrazení konkrétních abtributů ve formuláři lze nastavit ve vlastnostech vrstvy v nastavení Formulář atributů. Z rolovací nabídky vybereme místo Automaticky vytvořit možnost Drag and drop designer a zvolit, ze které pole se budou zobrazovat.

Alt Text

Alt Text

Prohlédnout další QGIS články, nebo pokračovat v prohlížení dalších článků znalostní báze.